webkamera

360 VR

Gallery

Galéria

5 éve kapott emlékművet Visegrádon
Kalász István atya

Kalász István emlékére avatott 5 évvel ezelőtt emlékművet a visegrádi katolikus templom kertjében Erdő Péter bíboros, prímás.

 

Kalász István római katolikus pap, aki 1967-től volt egy év távollétet leszámítva (1975, amikor Tardosbányán szolgált) Visegrád lelki pásztora, egyházi munkássága messze túlmutatott helyi tevékenységén.

1992-ben helyettes esperes, két évvel később megbízott esperes, majd 1995-től esperes.
1987 és 2011 között Kisoroszi plébánosi feladatköreit is magára vállalta, de 2002-től katedrát is vitt az Esztergomi Hittudományi Főiskolán.

Visegrád városának megbecsült, szeretett, nagy tiszteletben álló polgára volt, akinek jelmondata immáron életművének mementója is: „Szeretet az Isten, aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne.” (1Jn 4,16) Emlékét 2017-ben bekövetkezett halála óta is ápolja a lakosság, s amint ezt az emlékműavatás is jól mutatja, egykori egyházmegyéje, s az egész magyar katolikus egyházközösség.

Emlékművet kapott Visegrádon Kalász István atya