webcam

360 VR

Gallery

Galerie

Rytierkse hry

Od apríla do októbra vo veže Šalamúna, v stredu a v sobotu od 12:00, a od októbra do marca v sobotu tiež od 12:00, v „Palotaház“ je náš program, Rytierske hry, jedinečný celého Maďarska. V priebehu programu vás vezmeme späť do stredoveku, ktoré nie sú príliš tmavé, skôr lesklé.

Členovia Rádu svätého Juraja sa zúčastňujú veľkolepého rytierskeho turnaja, ako rytieri bojovali za milosti kráľa a kráľovnú vo Vyšehrade v 14. storočí.

Na začiatku programov si rytieri vyberajú kráľa a kráľovnú z publika, ktorí dostanú kráľovské oblečenie a na hlavu koronu.

Rytieri prichádzajú na privítanie kráľa, ktorí demonštrujú svoje vedomosti o použití stredovekých zbraniach v súbojoch, na slávu kráľa i kráľovnú a ich návštevníkov.

Súboje stredovekých rytierov sa prebiehajú realisticko a napínavo, často aj s humorom. Naše programy obohacujú aj lety kráľovských myšiakov. Ako sa program zatvára, naši hostia majú možnosť vyskúšať si stredoveké zbrane pomocou rytierov.

Pred alebo po turnaji vám môžeme zabezpečiť stravovanie v Reštaurácii „Reneszánsz“ (Renesancia).

Naše programy, od 30 návštevníkov, organizujeme kedykoľvek. Predstavenie sa koná v maďarskom, nemeckom, anglickom a talianskom jazyku a v iných jazykoch sa program realizuje s pomocou tlmočníka.


Kontaktujte s nami:

Tel.: +36 26 398 081, E-mail: info@renvisegrad.hu