webcam

Poľovnícke domy

Lesná chata – vychádzka, poľovačka, ryboľov

Poľovnícky dom s prvou triedou nad priesmykom potokom Apátkútiho