webcam

Poľovnícke domy

Poľovnícky dom s prvou triedou nad priesmykom potokom Apátkútiho