webcam

360 VR

Gallery

Galerie

Pozri si dokola z vŕšku Vyšehradu!

Rozhľadňa Zsitvayho

Ide o dvôležitej zastávke nádherných túristických ciest. Ale, aby sme si dostali na najvyššie ležiackej rozhlade vo Vyšehrade nepotrebujeme turistických topánok – zdá sa priblížit aj z mesta, avšak stadiaľ hore sa dá vidieť v čistej počasí až k Matre, či k Žambékskej kotliny, čo príbližne znamená 100 kilometrov. Avšak v roku 1933 vybudovanú Rozhľadňu Zsitvayho, na vrchole Nagy-villám je „iba” 378 meter vysoký.

Rzhľadňu si vybudovali na 20. výročie Zväzu turistov v Maďarsku. Zo stýlom budovy sa snažili postaviť pamäti historickej minulosti Vyšehradu, a stadiaľto je útvar budovy, ako pevnosť.

Rozhľadňu, pomenúvanú za Tibora Zsitvayho v roku 2005 prejavili za kultúrneho pamiatku.

Otváracie hodiny:

Od 15. apríla – do 15 októbra
pondelok: voľný deň
utorok – piatok: 10:00 – 18:00
sobota- nedeľa – 10:00 – 18:00

Od 15. októbra – do 15. apríla
sobota: 10:00 – 16:00
nedeľa: 10:00 – 16:00

Počas týždňa, prípade skupinám nad 10 osôb je možné dobred dohodnuť aj o iných terminoch, respektíve rozhľiadna sa môže byť priestorom rôznych podujatiach.

Počas zimnom období v prípade zlom počasí (zľadovanie), objekt je zatvorený.

Vstupenky:

Dospelý: 400 HUF

Zľavnené (dochôdcovia): 300 HUF

Zľavnené (od 6 rokov do 18 rokov): 200 HUF

Deti do 6 rokov majú bezplatné.

Skupinové vstupenky: nad 10 osôb, v každom kategórii majú 100 HUF menej.


Kontaktujte s nami:

2025 Visegrád, Nagyvillám-hegy, Tel.: +36 26 397 099 / +36 20 298 4739

Webová stránka: parkerdo.hu


Vedel si?

V pohorí „Piliš”, najväčším bodom, so svojim 756 m. n. m výškami je „Pilis-tető”. Avšak nie je veľký rozdieľ medzi tohto vrchola a vrcholami „Dobogókő” (700 m. n. m.), ale proti milnými názormi, nie, tá známa rozhľadňa na vrcholy „Dobogókő” je najväčší bod v Piliši.