webcam

360 VR

Gallery

Galerie

Už aj kráľ Matej si vybral Vyšehradu.

Vyšehrad

…čo mi, v srdci ohybu Dunaja, aj po 500 rokov si dokonale rozumieme. Samozrejme, pre nás táto krajina je domovina, takže o tom rozprávať nestranne, nie je najjednoduchšie. Predsa, ten kto má rád priamy blízkosť vrchov, lesov, brechov riek, ale neláskavo sedí v aute a cestuje polku dňa, tak pre tých Vyšehrad je asi najlepším výberom, a niektorých aj cestovateľským snom.

Nie sme prekvapení, že aj kráľovi Matejovi sa zapáčilo Vyšehrad a jeho okolie, a tu si zaradil aj jeho letnú rezidenciu. Neskrýval ani svoju úmyslu, že ako by len mohol, s tou zvláštnou prírodou by chcel odškodiť svoju mladú manželku, ktorá vďaka manželstva musela opustiť, svoju rodnú zem, renesančnú Itáliu.

Avšak, stálym obyvateľstvom Vyšehradu je len ledva viac ako 1800 osôb, ročne skoro 1 milión turistov si navštívi mesta, čo znamená, že počet ľudí v meste je ročne viackrát viac osôb.

Chceli by sme Vám ukázáť z toho čaru čo najviac, k čomu predsa treba nadšenie, kreativita a súdržnosť. Pravdepodobne, Vyšehrad je jeden z najsilnejšých miest v Maďarsku, ak ide o nadšenosti, kreativitosti a súdržnosti (stačí, keď si berieme relatívnu hustotu obyvateľsva, čo je 55 osôb/km2 a k tomu si berieme počet ubytovaní, čomu počet je neveriteľne vysoký. Medzi ubytovaních sú počte aj známejšie, štvorhviedové hotely).

Zálohou našich úspechov, Vyšehrad pre nás si znamená ako neustálou inšpiráciou.

S mnohostrannými programmy by sme chceli pre Vás ponúkať kvalitnú vypriahneniu: tu si hocikedy nájdeš široký výber pre zábavu, ktoré stopercentne ti budú zaujímať. Také programy sú napríklad, ako premiéra rytierskych bojov, vychádzkové lodenie na Dunaji, alebo rôzne prechádzky. 

Odhlas sa z každonenného zivota, a nabi sa seba so zážitkami Vyšehrade, v centre ohybu Dunaja!