webkamera

360 VR

Gallery

Galéria

Az 1000 forintos hátoldalát

díszítő kút rövid története

A kút eredetével foglalkozó történész szakértők véleménye szerint Mátyás udvarának számos szobrászati remekműve, így a Herkules-kút is Giovanni Dalmata olasz mester munkáját dicséri.

Feltárás és megismerés – Corvin János, mint ifjú Herkules

A egykor európai hírű, páratlan szépségű palota maradványait 1934-ben fedezte fel Schulek János, innentől kezdve pedig sorra kerültek elő a föld alól a különféle épülettöredékek, maradványok.
1941-ben sikerült feltárni Mátyás király legendás Herkules-kútját is, melynek a későbbi évtizedekben további darabjai is előkerültek (így például 1973-ban is, amikor a déli nagypince előtt elterülő udvaron folytak régészeti ásatások). Napjaink látványos eredményeihez elsősorban azok a mindmáig tartó kutatások járultak hozzá leglátványosabban, melyeket az 1980-as évek elején kezdett meg Szőke Mátyás és Buzás Gergely.

A Herkules-kút legfontosabb díszítőelemei Hunyadi Mátyás címerei, valamint a hellenisztikus kultúra egyik legfontosabb félistene, Herkules Dalmata által elképzelt gyermekkori alakja. A legyőzhetetlen gyermek valószínűleg Mátyás király házasságon kívül született fiára, Corvin Jánosra utal, akinek számára komoly jövőt vízionált Mátyás, ám akinek sorsát végül apja halála után megpecsételte a történelem.     

A tovább élő Herkules-kút

Ma a palotaépület földszintjén, a díszudvarban látható a Herkules-kút rekonstrukciója, mely méreteivel és tiszteletet parancsoló megjelenésével jól tükrözi, milyen lehetett egykor Mátyás király gazdag udvara. A kutat a szakértők működőképes formában élesztették újra.  Daragó László a XX. századi építészeti gondolatok a visegrádi királyi palota helyreállításának történetében című írásában hívja fel a figyelmet arra, hogy bár a történeti hitelesség szempontjából jóllehet, kissé talán teátrális megoldásnak tűnhet a modern technikai megoldás (mármint a kút működtetésének modern biztosítása) a történeti hitelességre törekvő eljárások során, mégis nagyon fontos szempont a térakusztikai megoldás is. Ahogyan írja Daragó: „a víz csobogását leghitelesebben a víz csobogása adja vissza”.
Nehéz lenne vitatkozni a gondolattal – legalábbis a működő kút mellett állva a díszudvaron, belefeledkezve mindabba, amit látunk és hallunk…